+381606221148
Karadjordjeva 120, Valjevo, Srbija
office@dovecher.tv

Politika Privatnosti

Ova politika privatnosti ima za cilj da informiše korisnike aplikacija sa platforme Dovecher.tv (uključujući D.Play, D.Live, Nevs Room i D.MAM) o prikupljanju, obradi i čuvanju njihovih podataka. Ova politika privatnosti ne uključuje podatke prikupljene preko https://dovecher.tv/ veb stranice.

Koje informacije o korisniku se prikupljaju?

Svi korisnički podaci (privatni ili drugi) koji se prikupljaju tokom normalnog rada aplikacija dovecher.tv odnose se na funkcije koje uključuju softver treće strane: YouTube API i Facebook API.

Facebook: Korisnici mogu da dele svoj sadržaj kreiran u jednoj od aplikacija dovecher.tv na svojoj Facebook stranici ili da koriste opciju Stream to Facebook. Da bi to bilo moguće, prikupljeni privatni korisnički podaci su: Access Token – za uspostavljanje veze, ID Facebook stranice – za aplikaciju(e) kako bi znali na koju stranicu da dele sadržaj ili da strimuju.

YouTube: Korisnici mogu da dele svoj sadržaj kreiran u jednoj od aplikacija dovecher.tv na svom YouTube kanalu ili da koriste opciju Stream to YouTube. Da bi to bilo moguće, privatni korisnički podaci prikupljeni su: Refresh Token – za aplikacije da bi mogle da prikupljaju pristupni token, Access Token – za aplikacije za verifikaciju podataka i uspostavljanje veze sa kanalom korisnika.

Kako se prikupljene informacije koriste ili dele?

Svi prikupljeni korisnički podaci, uključujući tokene za osvežavanje, tokene za pristup i ID-ove Facebook stranica, čuvaju se u bazi podataka i čuvaju samo kada je to neophodno. Ovi podaci su zaštićeni i privatni – aplikacije dovecher.tv ne koriste ove podatke u bilo koju drugu svrhu osim za uspostavljanje veze sa Facebook-om i IouTube-om i ne dele/prodaju privatne korisničke podatke drugim kompanijama (u marketinške svrhe ili druge). Aplikacije sa platforme dovecher.tv imaju interne protokole zaštite koji ograničavaju privilegiju deljenja sadržaja na Facebook i IouTube samo na ograničenu grupu korisnika.

Kako korisnici mogu da promene svoje preferencije u vezi sa svojim privatnim podacima?

Fejsbuk: KORISNICI MOGU U BILO KOJEM VREMENU OPOZVATI PRISTUP SVOJOJ Facebook stranici. OPOZIVANJE PRISTUPA MOŽE DA SE UČINI u okviru aplikacije dovecher.tv klikom na dugme „Opozovi pristup“ u prozoru podešavanja Facebook profila ili RUČNO preko Facebook bezbednosti i prijave, odeljak Poslovne integracije NA OVOJ STRANICI https://vvv.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings.

YouTube: U BILO KOJE VREME, KORISNICI MOGU OPOZITI PRISTUP SVOM YOUTUBE NALOGU. OPOZIVANJE PRISTUPA MOŽE DA SE UČINI u aplikaciji dovecher.tv klikom na dugme „Opozovi pristup“ u prozoru podešavanja YouTube profila ili RUČNO NA OVOJ STRANICI HTTPS://MIACCOUNT.GOOGLE.COM/U/1/PERMISSIONS.

SmartCity-logo