+381606221148
Karadjordjeva 120, Valjevo, Srbija
office@dovecher.tv

Novinari

Više novinara može simultano raditi na svakoj pojedinačnoj priči. News Room poseduje sistem kategorija što pretragu čini lakšom.

Editor

Korišćenjem jednostavne „drag and drop“ opcije, urednici mogu da kreiraju rundown listu od svih raspoloživih medijskih sadržaja.
News Room

Olakšajte stvari

Održavanje interesovanja gledalaca jedan je od najtežih i najvažnijih zadataka u radiodifuznoj industriji danas.
Zbog toga je proizvodnja emisija, kao ključni deo toka rada TV stanice, postala sve dugotrajniji posao.
Naša ideja je da vam olakšamo stvari. Želimo da vaš radni tok bude više usredsređen na priču. Ne gubite vreme na
nepotrebne zadatake i teško razumljiva softverska rešenja. Počnite da koristite naš News Room već danas i proverite
kako da brzo kreirate sadržaj bez ograničenja. Naše rešenje obezbeđuje kompletno kreiranje priče i lista za emitovanje.

D.Live

Softver za proizvodnju emisija

Naš softver za proizvodnju emisja vam daje mogućnost da transformišete svoj računar u profesionalnu kontrolnu sobu za produkciju. Sve što vam je potrebno za produkciju je upakovano u jedno rešenje koje za vas radi pola posla. Zvuči odlično?

Uverite se sami.

NRCS

Redakcijski Informacioni Sistem

Naša ideja je da učinimo vaš radni tok sve boljim iz dana u dan olakšavajući saradnju između urednika
i članova novinarskog tima, u svakoj fazi produkcije.

Način na koji se Vesti Pripremaju se promenio tokom godina

Način na koji se vesti pripremaju se dosta promenio tokom godina. Imali smo ideju da napravimo softver intuitivnim i toliko jednostavnim za korišćenje, tako da novinar ne mora da troši energiju na nepotrebne tehničke stvari. Kao rezultat toga, uspeli smo da sjedinimo najbolje prakse za pripremanje vesti i da ih implementiramo u dva komplementarna softverska rešenja – News Room i D.Live NRCS izdanje.

Kao što je prethodno pomenuto, jedan od ključnih delova kompletnog NCRS sistema je D.Live NRCS izdanje. Nudimo i D.Live kao samostalnu aplikaciju koja je pogodna za uživo produkciju, ali NRCS izdanje donosi određene prednosti. D.Live je odličan dodatak News Room-u jer može da služi kao plejer (playout za vesti), audio i video mikser, ali i za reprodukciju grafičkih elemenata. Svaka završena priča (tema) koju dodate u rundown listu u News Room-u će biti vidljiva i u D.Live-u, sa sve potpisima i njihovim vremenom trajanja, kao i vremenom kada će se pojaviti na ekranu (onako kako je definisano od strane novinara). Na ovaj način dobijamo funkcionalnu vezu između novinara i realizatora vesti gde svi znaju šta je tačno njihov zadatak, a greške su svedene na minimum.

~ D.LIVE CG ~

EMITOVANJE GRAFIKE U REALNOM VREMENU

Održavanje interesovanja gledalaca jedan je od najtežih zadataka u radiodifuznoj industriji danas, i najvažniji. Zbog toga je proizvodnja vesti, kao ključni deo toka rada TV stanice, postala sve dugotrajniji posao. Naša ideja je da vam olakšamo stvari. Želimo da vaš radni tok bude više usredsređen na priču. Ne gubite vreme na nepotrebne zadatke i teško razumljiva softverska rešenja. Počnite da koristite naš News Room već danas i vidite kako možete da kreirate sadržaj bez ograničenja. Naše rešenje obezbeđuje kompletno kreiranje priče i upravljanje listama za emitovanje.

Novinari Editor

Više novinara može simultano raditi na svakoj pojedinačnoj priči. News Room poseduje sistem kategorija što pretragu čini lakšom. Pomoću moćnog pretraživača možete vršiti pretragu u okviru određene kategorije ili u okviru određenog vremenskog perioda. Vaš put do medijskih sadržaja je, na ovaj način, lakši nego ikad. Najbolje od svega je što će sav posao koji ste odradili u News Room-u biti vidljiv i u D.Live-u (potpisi, njihovo vreme trajanja i vreme pojavljivanja na ekranu, itd.). Sve što je preostalo za novinara jeste da iskoristi svoje najbolje ideje za kreiranje priče

Najveće prednosti za novinare:
• mogućnost obrađivanja više pojedinačnih tema istovremeno
• brz pristup višestrukim izvorima informacija
• definisanje metapodataka za lakše pretraživanje sadržaja

Korišćenjem jednostavne „drag and drop“ opcije, urednici mogu da kreiraju rundown listu od svih raspoloživih medijskih sadržaja. Oni mogu videti i priče koje se trenutno obrađuju ili koje su završene, odobriti ih ili ih vratiti na doradu. Na ekranu su u svakom trenutku prikazani status priče, vreme trajanja, planirano vreme emitovanja, kategorija i autor. Urednicima je olakšano organizovanje resursa jer u News Room-u mogu dodeliti timove snimatelja, novinara, ali i druge resurse svakoj priči pojedinačno. Uvek možete proveriti koje su priče dodeljene, a koji novinari mogu da rade na novim pričama.

Najveće prednosti za urednike:
• brz i lak pregled slobodnih i dodeljenih tema i resursa
• jednostavno kreiranje košuljica emisija
• dostupnost i preglednost informacija o autorima i statusu obrade pojedinačnih tema
JournalistOrEditor
Novinar ili Urednik?
Karakteristike -

Neke Od Karakteristika

Zašto Vam Je Stvarno Potreban News Room?

Efikasnost

Naš redakcijski informacioni sistem je inovativno i dinamično softversko rešenje koje promoviše brzo i efikasno pripremanje emisija.

Kontrola

Imajte kontrolu nad resursima (materijalima i ljudima) dodeljenim za pripremu određene priče (teme).

Saradnja

News Room podstiče kolaborativne radne tokove, naglašavajući interakciju među korisnicima sistema i osigurava najviši kvalitet proizvodnje vesti.

Smanjenje grešaka

Naša ideja je da softver učinimo intuitivnim i jednostavnim za korišćenje tako da su šanse za ljudske greške svedene na minimum.

News Room

Sistemski Zahtevi

Windows7 ili Windows10 OS (32 ili 64 bits)
Puna HD grafička rezolucija 1920 x 1080
Single Intel® Core™ i3 Processor ili bolji
Minimum 2GB RAM memorije

Klijent Server Arhitektura

• Centralna baza podataka
• Upravljanje privilegijama korisnika
• Licenca za istovremene konekcije korisnika

Upravljanje pričama (temama)

• Upravljanje vestima gde se sve vrti oko priča (tema)
• Planiranje dužine trajanja određene priče
• Izmena uvodnog i teksta pokrivanja
• Status priče (otvorena-odobrena)
• Snažni pretraživač
• Sistem kategorija
• Web klijent
• Podržan unicode

Upravljanje rundown listom

• Promene odmah vidljive na svim mestima gde se prikazuje lista
• Planiranje dužine trajanja liste
• Upravljanje medijskim sadržajima
• Drag and drop opcija
• Upravljanje RSS fidovima
• Integracija sa društvenim mrežama: Facebook, Twitter, Instagram, ali i WordPress i Joomla
• Integracija sa prompterom
Postavite Nam Pitanje Na WhatsApp