+381606221148
Karadjordjeva 120, Valjevo, Srbija
office@dovecher.tv

D.Watch Pregled

Pratite Rad D.Play-a

D.Watch je veoma korisna aplikacija koja ne zahteva previše vaših računarskih resursa. Radi u paru sa našim softverom za automatizaciju emitovanja, kao aplikacija za nadgledanje. Pomaže vam da pratite šta se događa u D.Play-u, tako da ste uvek u toku – bez potrebe da sami vršite provere.

Jedna od funkcija D.Watch-a jeste da prikazuje rundown listu iz D.Play-a, sa tačnim vremenom emitovanja svakog medijskog sadržaja. Obzirom na to da se ova lista uvozi direktno iz D.Play-a, svaka promena liste će automatski biti vidljiva i u D.Watch-u.
Postoji i mali prozor u kome možete videti sadržaj koji se trenutno emituje, a ime kanala, sadržaja koji je trenutno na programu i sadržaja koji će sledeći biti emitovan, su takođe prikazani na ekranu.

DWatch_1
D.WATCH
DWatch_1

Pored klasičnog prikaza sadržaja u obliku liste, rundown lista je i grafički predstavljena u obliku sata. Dužina trajanja svakog medijskog sadržaja je vizuelno dobro predstavljena u obliku elemenata (delova kružnice) različite veličine, za svaki sadržaj. Možete videti i koliko će se još emitovati trenutni medijski sadržaj uz pomoć drugačije obojene kružnice koja se popunjava prilikom emitovanja svakog sadržaja. Na ovaj način možete voditi računa o tome šta se emituje i kada.

Pošto je D.Play aplikacija koja može da radi na jednoj glavnoj i više klijent radnih stanica, sve one su prikazane u D.Watch-u. Crvena i zelena lampica su indikatori dostupnosti određene radne stanice. Ovo može biti korisna informacija za osobu koja nadgleda kompletan sistem. Osnovne opcije, poput prikazivanja trenutnog datuma, vremena i temperature, su takođe dostupne. D.Watch je posebno pogodan za prikazivanje na velikim ekranima (u salama za sastanke i sl.) jer je vizuelno privlačno rešenje koje na najbolji mogući način kombinuje funkcionalnost i reprezentaciju.

D.Watch is especially convenient for big-screen monitors in hall rooms as it is a visually attractive solution that combines functionality and representation in the best possible way.

DWatch_2
Postavite Nam Pitanje Na WhatsApp