Navigation
Back to top

Napravite izmene u vašoj listi za emitovanje u poslednjem trenutku.

U našem D.Play-u, liste se kreiraju za svaki dan posebno.
Moguće je kreirati liste za neograničen broj dana unapred.

Dodajte medijske sadržaje u vašu listu za emitovanje jednostavnim prevlačenjem.

Imenujte medijske sadržaje ili im izmenite postojeći naziv direktno u D.Play-u.

Ukoliko je potrebno, možete postaviti vašu listu u „loop“ mod
i kada D.Play prilikom emitovanja dođe do kraja liste – vratiće se na početak.

Možete podesiti da se medijski sadržaj emituje u određeno vreme.
Ukoliko se emitovanje prethodnog sadržaja nije završilo,
D.Play će sačekati da se njegovo emitovanje završi, pa će onda započeti emitovanje sledećeg.

Ukoliko je ova opcija uključena, željeni sadržaj će početi da se emituje tačno onda kada ste vi to podesili.
Ukoliko se emitovanje prethodnog sadržaja nije završilo,  D.Play će ga prekinuti
i započeti sa emitovanjem zakazanog sadržaja.

<

Ukoliko imate nepopunjen prostor u vašoj listi za emitovanje, medijski sadržaji iz gap filler liste
će biti emitovani. Isto će se dogoditi i u slučaju bilo kakve vrste nefunkcionalnosti
kada nije moguće emitovati željeni sadržaj.

Prikaz glavnog logoa, koji se koristi u većini situacija, na izlaznom ekranu.

Prikažite na ekranu logo koji se vrlo malo razlikuje od vašeg glavnog logoa. Gledaoci verovatno
neće ni primetiti razliku, ali vama to može biti diskretan signal da se emituju sadržaji iz gap filler liste.

Prikažite logo koji će najaviti poćetak bloka reklama.

Obavestite gledaoce da prate događaj koji se emituje uživo, bilo da se radi o
sportskom događaju, koncertu, vestima ili o nečemu sasvim drugom.

Kada se emituju reklame logo se automatski sklanja sa ekrana.
Kada se reklamni blok završi, logo će se automatski ponovo uključiti.

Sami izaberite da li želite da vaš logo bude statičan ili animiran.
Za logo je moguće koristiti sliku, ali i video datoteku.

Informišite gledaoce o tome šta je trenutno na programu.

Informišite gledaoce o tome šta je sledeće na programu.

Grafički element koji prikazuje koja će tri sadržaja biti sledeća emitovana sa tačnim vremenima
njihovog emitovanja. Vreme kada će se neki sadržaj emitovati se čita direktno iz rundown liste pa možete
biti sigurni da nema odstupanja, vremena se ažuriraju svaki put kada se napravi izmena u samoj listi.

Koristite grafički element “Repriza” da obavestite gledaoce da se sadržaj koji prate ne emituje uživo.

Ukoliko je uključena ova opcija, pred kraj trenutno emitovanog medijskog sadržaja,
ili u bilo kom drugom željenom trenutku, doći će do sabijanja (squeeze) ekrana,
a ostatak prostora će biti popunjen najavom sledećeg sadržaja na listi za emitovanje.

Kada dođe vreme za ažuriranje softvera, nemate razloga za brigu.
Mi ćemo uraditi ažuriranje na najnoviju verziju bez potrebe da prekinemo emitovanje vašeg kanala.

Ukoliko iz bilo kog razloga rešite da zaustavite emitovanje liste, 
umesto crnog ekrana imaćete prikazanu Zebru.

Grafički prikaz pozicije trenutno emitovanog medijskog sadržaja.

Ukoliko imate sat vremena ili dva sata da popunite u listi za emitovanje,
a materijal još nije spreman, uz pomoć ove opcije možete odvojiti
predviđeno vreme za te materijale, a dodati ih na listu onda kada budu gotovi.

Tačno vreme emitovanja svakog sadržaja je prikazano u listi, sa preciznošću u milisekundama.

Selektujte određeni broj medijskih sadržaja iz vaše liste i napravite “Loop” sekciju. Sadržaji iz ove sekcije
će se emitovati sve dok se “Loop” opcija ne isključi ili dok se neki drugi sadržaji ne podesi kao sledeći,
a zatim i pritisne “Next” dugme.

Detaljan izveštaj koji sadrži svaku operaciju izvršenu u D.Play-u se kontinualno kreira,
pa se možete informisati o funkcionisanju vašeg playout-a u svakom trenutku.

Definišite određene medijske sadržaje kao muziku, a ime izvođača, kao i ime numere, 
će biti automatski prikazano kao potpis svaki put kada se taj sadržaj emituje.

Kada najnovije vesti pristignu, veoma je važno da ih prenesete brzo. Uključite grafički element
“Poslednja vest” i stavite svojim gledaocima do znanja da dobijaju sveže informacije.

Koristite kajron, pokretni tekst, da informišete gledaoce o bilo čemu.
Tekst se može kretati sa desne na levu stranu i sa leve na desnu stranu,
za jezike sa RTL sistemom pisanja.

U našem D.Play-u postoji 8 switcher-a koji se mogu koristiti kada želite da emitujete događaj uživo. 
Ubacite “Live event” element u vašu listu i emitujte sadržaj direktno sa switcher-a, 
umesto unapred pripremljenih materijala.

Definišite program kao gap filler listu i sadržaji iz ove liste će biti emitovani u slučaju
bilo kakve vrste nefunkcionalnosti kada nije moguće emitovati željeni sadržaj.

U D.Play-u su dostupne osnovne opcije trimovanja. Napravite izmene svojih sadržaja u poslednjem
trenutku i dodajte izmenjene sadržaje u rundown listu, bez potrebe da ih šaljete nazad u montažu.

Kreirajte AsRunLog, listu svih emitovanih medijskih sadržaja uodređenom vremenskom periodu,
jednom mesečno ili češće ukoliko to zahtevaju vaše lokalne institucije. Možete kreirati i listu sadržaja
samo iz određene kategorije (muzički sadržaji, reklame, itd.) za neki vremenski period.
 Ovo je moguće uraditi samo u D.Play client modu, ne u main modu,
 ali i u našem softveru za upravljanje medijskim sadržajima – D.Asset-u.

Izaberite sadržaj ili sadržaje iz rundown liste, kliknite na “Stream to Facebook” dugme
i ti sadržaji će biti automatski strimovani na Facebook kada dođe njihov red za emitovanje.

Definišite početne i krajnje tačke bilo kog video zapisa iz vaše liste
i trimovanje će biti primenjeno prilikom emitovanja tih medijskih sadržaja.

Možete podesiti glasnost svakog medijskog sadržaja pojedinačno,
ali ukoliko je uključena audio normalizacija – svi sadržaji će imati isti nivo zvuka,
kao što je i neophodno za profesionalno emitovanje.

Mi smo već definisali veliki broj grafičkih elemenata koje smo smatrali potrebnim iz sopstvenog iskustva. 
Ali, ukoliko su vaše potrebe specifične i potrebni su vam dodatni elementi, 
možete ih jednostavno definisati i prikazati u našem D.Play-u.

Sve izmene video datoteka koje vršite u D.Play-u su na nivou frame-a.
Takođe, D.Play može da pusti svaki frame video zapisa.

Ukoliko imate audio sadržaj u vašoj listi za emitovanje, možete tom sadržaju dodeliti
bilo koji medijski sadržaj koji će biti prikazivan dok se taj audio sadržaj emituje.

Definišite određeni video zapis koji će biti prikazan kao pozadina kada je “Squeeze” opcija uključena.
Ovo se može definisati za bilo koji sadržaj iz rundown liste.

Dodajte “Second Event” bilo kom medijskom sadržaju i
prikažite različite grafičke elemente onoliko puta koliko želite.

Postoji mogućnost strimovanja na 2 različita CDN-a i Facebook stranicu, u isto vreme.

Dobra praksa je imati odvojen hard disk koji će služiti kao proxy storage i na kome će biti prekopirani
svi medijski sadržaji iz trenutne liste za emitovanje. Kada se završi sa emitovanjem određenog sadržaja,
on se automatski briše sa ovog diska. Ovo u velikoj meri ubrzava i osigurava proces emitovanja programa.

Ukoliko je iskrsao neki događaj koji želite da prenosite uživo, a određeni sadržaj (film, serija, itd.)
je u sred emitovanja, nema potrebe da taj sadržaj prekidate. Jednostavno koristite “Break to live”
opciju, emitujte događaj uživo, a nakon što se taj događaj završi – isključite ovu opciju i vaš
prethodno emitovani sadržaj će nastaviti sa emitovanjem sa tačnog mesta sa kog je pauziran.

Označite određeni broj sadržaja i uključite “Play as break” opciju. Trenutno emitovani sadržaj će biti pauziran,
a selektovani sadržaji će se pustiti kao reklame (bez grafičkih elemenata). Kada je pauza gotova,
prethodno emitovani sadržaj će se nastaviti.

Definisano je više pozicija za glavni logo, a vi možete izabrati gde će se vaš logo prikazivati na ekranu,
u zavisnosti od situacije.

Definišite poseban logo za određeni medijski sadržaj (npr. logo sponzora)
i on će se prikazivati svaki put kada se taj sadržaj emituje.

Medijski sadržaji su obično raspoređeni po kategorijama. Možete definisati poseban logo za svaku od kategorija
(film, muzika, sport, itd.) i taj logo će se prikazivati kada se emituje neki sadržaj koji pripada toj kategoriji.

Veoma je važno da gledaoci znaju da li je sadržaj koji gledaju prikladan za sve osobe. Prikažite
“Rating logo” sa označenim godinama koje neko mora imati da bi sadržaj bio prikladan za njega.

U našem sistemu može postojati jedan main D.Play, koji služi kao playout,
i više udaljenih klijenata u kojima možete kreirati/menjati rundown listu za glavni D.Play.

Elektronski programski vodiči su neophodni za većinu distributera.
Izaberite gde će ovaj vodič sačuvati kao celodnevna najava programa XML formatu.

Sačuvajte listu medijskih sadržaja koji će sledeći biti emitovani, u HTML formatu.
Broj sadržaja koji će činiti ovu listu se može menjati, pa tako možete sastaviti listu od sledećih 5, 10
ili bilo kog drugog broja sadržaja iz vaše rundown liste.

Proverite da li vaši medijski sadržaji imaju odgovarajuće specifikacije
(audio/video bitrate, rezoluciju, trajanje, itd.) pre nego što ih emitujete.

Postoji mogućnost dodavanja “uživo” događaja u rundown listu i ukoliko je uključena opcija
“Wait to start live” taj događaj neće početi tačno u definisano vreme. D.Play će čekati komandu
od softvera za produkciju “uživo” emisija, D.Live-a, da je događaj počeo i da može da se emituje.

Kao što D.Play može čekati na komandu da započne emitovanje “uživo” događaja, tako može čekati
i komandu da zaustavi emitovanje istog. Ukoliko je uključena opcija “Wait for next”,
D.Play neće prekinuti emitovanje “uživo” događaja nakon vremena predviđenog za isti,
već će čekati komandu “Next”, bilo iz softvera za uživo produkciju, D.Live-a, ili direktno iz D.Play-a.

Mogućnost osnovne korekcije boja u toku emitovanja medijskog sadržaja.