Navigation
Back to top

Koristite animirane grafičke elemente za bolji vizuelni utisak kod gledalaca.

Prebacite D.Live u režim liste i nakon završetka trenutno emitovanog medijskog sadržaja
D.Live će preći na emitovanje sledećeg sadržaja u listi, a ne na kameru.

Izaberite bilo koji medijski sadržaj iz vaše liste, postavite ga kao sledećeg za emitovanje komandom “Set next”
i taj sadržaj će biti sledeći emitovan bez obzira na to na kojoj poziciji u listi se nalazi.
 

Isključite/uključite zvuk bilo kog sadržaja u rundown listi, čak i onog koji se trenutno emituje.

Uključite “Loop” opciju za bilo koji medijski sadržaj i on će se iznova emitovati dokle god vi to želite.
Ova opcija se može uključiti i za trenutno emitovani sadržaj.