NewsRoom
Korisničko Uputstvo
×
Menu
  • Licenca
News Roomje  instaliran u test modu (TRIAL). ova verzija News Room-a biće operativna tokom 30 dana.TRIAL verzija poseduje sve mogućnosti koje su dostupne u punoj verziji News Room-a.
 
 
Kupovina
 
Kupovina licence za News Room može biti obavljena preko našeg web sajta http://www.dovecher.tv/buy.
 
FFmpeg je licenciran pod GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 ili kasnije. Ipak, FFmpeg sadrži nekoliko opcionih dodataka  i optimizaciju koja je pokrivena GNU General Public License (GPL) version 2 ili kasnije.